EKOAKTIV d.o.o.
DomovKazaloKontakt
Tel: +386(0)41 60 11 44
E-mail: info@ekoaktiv.si
  Rešitve za pasivne in nizkoenergijske hiše Rešitve za pasivne in nizkoenergijske hiše

Vprašanja in odgovori

Natisni stranPriporočite nas
Kako na objektu dosežemo dobro toplotno izolacijo?
Tako da stene, tla in streho hiše dobro izoliramo. S tem se zmanjšajo toplotne izgube skozi ovoj, kar odpre vrata za uporabo različnih obnovljivih virov za ogrevanje, s katerimi običajno ni mogoče doseči tako velikih moči ogrevanja kot z običajnimi kotli na fosilna goriva.

Ustrezna toplotna izolacija pa še ni dovolj, da znižate stroške ogrevanja na minimum. Da so toplotne izgube čim manjše, je potrebno zmanjšati tudi toplotne mostove ter poskrbeti za ustrezno zrakotesnost ovoja stavbe. Vgraditi je potrebno okna in vrata, ki so ustrezna za nizkoenergijsko in pasivno gradnjo in tudi pravilno vgrajena.

Kaj je to kontrolirano prezrečevanje brez odpiranja oken?
S tem ko povečamo tesnenje ovoja stavbe, se zmanjša nekontrolirana izmenjava zraka skozi špranje in s tem povezane toplotne izgube. V tako zatesnjenih hišah zato ne moremo več računati, da bo dobra kakovost zraka zagotovljena sama po sebi z naravno izmenjavo skozi netesna mesta v ovoju stavbe.

Za to je potrebno poskrbeti drugače. Rešitev je sistem kontroliranega prezračevanja. Da pa toplotne izgube zmanjšamo na minimum, mora tak sistem vključevati tudi rekuperacijo toplote, torej vračanje toplote odpadnega zraka na sveži, mrzli zrak. Pri dobrem prezračevalnem sistemu stopnja vračanja toplote znaša vsaj 80%, dosegljive pa so tudi vrednosti preko 90%. To pomeni, da so toplotne izgube zaradi prezračevanja praktično izničene.

Kdaj rečemo, da je hiša nizkoenergijska?
Če je hiša dobro izolirana, prezračevalne izgube predstavljajo tudi polovico vseh toplotnih izgub hiše (drugo polovico predstavljajo transmisijske izgube). S prezračevalnim sistemom z visoko stopnjo vračanja toplote lahko toplotne izgube kar naenkrat prepolovimo in obenem je zrak v prostorih še vedno zelo dober. Z vgradnjo takega prezračevalnega sistema lahko poraba kurilnega olja kar naenkrat pade pod 3 litre na kvadratni meter ogrevane površine. 3 litre na kvadratni meter je prag za nizkoenergijske hiše.

Ker je zmanjševanje toplotnih izgub s povečevanjem debeline ovoja hiše omejeno, le s povečanjem toplotne izolacije brez vgradnje prezračevalnega sistema z rekuperacijo toplote tako nizke rabe energije ni mogoče doseči. Nadaljno zmanjševanje rabe energije pri dobro izolirani hiši je mogoče doseči le s prezračevalnim sistemom z rekuperacijo toplote, ki pa ga v vsakem primeru potrebujemo za zagotavljanje dobre kakovosti zraka v prostorih.

Kdaj rečemo, da je hiša pasivna?

Če na nizkoenergijski hiši s prezračevalnim sistemom z rekuperacijo toplote toplotno izolacijo še izboljšate, lahko ob upoštevanju še drugih pogojev glede oblike in orientacije hiše, dosežete razred pasivne hiše. Letna potrebna toplota za ogrevanje pasivne hiše je manj kot liter in pol kurilnega olja na kvadratni meter.

Kako se ogreva pasivna hiša?
Z dobro toplotno izolacijo in s prezračevalnim sistemom z vračanjem toplote odpadnega zraka ste poskrbeli za majhno rabo energije za ogrevanje. Kako pa pasivno hišo oskrbite s toploto?

Toplotne izgube pasivne hiše so že tako majhne, da jih zlahka pokrijete z ogrevalnimi sistemi majhnih moči, ki izkoriščajo obnovljive vire energije, kot so na primer sodobni kotli na biomaso ali pa majhne toplotne črpalke. Tako majhna potrebna moč ogrevanja je večinoma premajhna za gospodarno delovanje običajnih ogrevalnih naprav na fosilna goriva, kar je še dodaten razlog, da so za pasivne hiše neprimerne. Težava, s katero se srečujemo v sodobnih hišah so ogrevalne naprave, ki ne da ne zmorejo dovolj, ampak ne zmorejo dovolj malo.

Pri odločanju za ogrevalni sistem v pasivni hiši je potrebno misliti tudi na prezračevalni sistem. Prezračevalni sistem je lahko ločen od ogrevalnega, lahko pa je sestavni del kompaktne naprave. Kompaktna naprava skrbi za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode, prezračevanje z rekuperacijo ter pasivno hlajenje.

Prednost ločene prezračevalne naprave - možnost neodvisnega izbiranja ogrevalnega vira.
Prednost kompaktne naprave - večja učinkovitost v primerjavi z ločenimi sistemi.

Pri kompaktnih napravah so izgube, povezane s shranjevanjem in distribucijo toplote, zmanjšane na minimum, sistem pa je tudi optimalno krmiljen. Kompaktne naprave delujejo po načelu, da se toplota proizvaja tam, kjer jo potrebujemo, takrat, ko jo potrebujemo in toliko kot jo potrebujemo.

Kakšen je klasični ogrevalni sistem pasivne hiše?
Klasični ogrevalni sistem je sistem s kompaktno napravo, ki ogreva samo z zrakom, s katerim tudi prezračujemo, kar je tudi najenostavnejša zasnova ogrevanja, prezračevanja in priprave tople sanitarne vode. Zaradi visoke učinkovitosti toplotnega izmenjevalnika se sveži zrak ogreje skoraj na sobno temperaturo, ne da bi za to dovajali energijo. Ta način izkorišča energijski potencial izrabljenega zraka. V klasični pasivni hiši to zadošča za zagotavljanje vse potrebne toplote.

Kakšen je razširjen ogrevalni sistem pasivne hiše?
Ko gre za večje pasivne hiše ali nizkoenergijske hiše, zmogljivost klasične kompaktne naprave, ki ogreva samo z zrakom, ne zadostuje več. Pojavlja se potreba po nekoliko večji zmogljivosti kompaktne naprave ob ohranjanju vseh njenih prednosti. To nekoliko večjo moč zagotovimo s toplotno črpalko, ki za svoje delovanje ne izkorišča več samo preostalega energijskega potenciala izrabljenega zraka, ampak izkorišča tudi zemeljsko toploto ali pa samo zemeljsko toploto. Ta toplota se pridobiva s pomočjo zemeljskih kolektorjev, v katerih je slanica (mešanica vode in glikola). V tem sistemu prenašamo toploto po hiši s pomočjo talnega ali kakega drugega ploskovnega razvoda.